Turvallisuusohjeet

Noudatamme Mikkelin Melojissa Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n  melonnan turvallisuusohjetta sekä seuraavaa seuran turvallisuusohjetta.

Tutustu alla olevaan turvallisuusohjeeseen ennen melontaretkeä tai -tapahtumaa ja toimi sen mukaisesti.

Ennen melontaa

 • Pukeudu riittävän lämpimästi kelin mukaan. 
 • Varaa mukaan vaihtovaatteet, eväät ja juotavaa. 
 • Pue melontaliivit. 
 • Ota mukaan matkapuhelin vesitiiviisti pakattuna. 
 • Varmista, että kajakki tai kanootti kelluu. Sen on kelluttava vaakatasossa myös vedellä täytettynä. 
 • Harjoittele aukkopeitteen kiinnittämistä ja irrottamista.
 • Huolehdi, että aukkopeitteet ovat päällä. 
 • Varmista, että luukut on suljettu huolellisesti ja kannet ovat tiiviisti paikallaan. 
 • Kerro reittisi läheisillesi ja kirjaa lähtösi seuran lokikirjaan.

Osallistujat:

 • Kerro ohjaajalle sellaisista sairauksista tai tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta toimintakykyysi vesillä. 
 • Noudata annettuja ohjeita.

Ohjaajat

 • Varmistu osallistujien uimataidosta.  
 • Selvitä, onko osallistujilla sellaisia sairauksia tai tekijöitä, jotka voivat haitata heidän toimintakykyään.  
 • Varmistu osallistujien aiemmasta kokemuksesta melonnasta. 
 • Kerro osallistujille lyhyesti retken tai tapahtuman vaiheista, melottavasta reitistä sekä miten retkellä toimitaan. 
 • Varmista, että mukana on äyskärit tai tyhjennyspumput, hinausköydet, pillit ja matkapuhelimet. 
 • Huolehdi, että osallistujat eivät lähde vesille ilman lupaa. 
 • Melontatekniikan kuivaharjoittelu, eteenpäin melonta, pysäyttäminen, taaksepäin melonta, tehdään rannassa.
 • Huolehdi, että turvallisuussuunnitelma on kaikkin osallistuvien ohjaajien tiedossa. 
 • Mikäli olosuhteet niin vaativat, peruuta retki tai tapahtuma. 

Meloessa

 • Melo ryhmän kanssa rannan läheisyydessä.
 • Seuraa sään muutoksia ja suhteuta voimasi ja taitosi säähän ja reittiin. Muuta tarvittaessa sunniteljaa ja hakeudu suojaan. 
 • Väistä muuta vesiliikennettä. 
 • Mikäli kanootti ja kajakki kaatuu, ohjaajat ottavat tilanteen haltuunsa ja huolehtivat pelastamisesta ja lisäkaatumisten estämisestä. 
 • Etummaisena melova ohjaaja säätää melontavauhdin sellaiseksi, että ryhmä pysyy mukana. 

Lähde: Melonta- ja soutuliiton turvallisuusohjeet